Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstministern besöker Polen

Publicerad

Tillsammans med H.M. Drottningen och World Childhood Foundation besöker socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Polen. Resan har fokus på stöd och skydd av barn.

  • Socialtjänstministern står i en talarstol på ambassaden i Warszawa och håller ett anförande.

    Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på ambassaden i Warszawa.

    Foto: Bartek Bartosiński

  • Socialtjänstministern och H.M. Drottningen tillsammans med andra mötesdeltagare lyssnar till en presentation.

    Socialtjänstministern och H.M. Drottningen deltar i möte i Polen med en av Childhoods samarbetspartners.

    Foto: Bartek Bartosiński

Under resan kommer ministern besöka partnerverksamheter till World Childhood Foundation som på olika sätt ger stöd till barn som far illa. Ministern kommer att ha särskilt fokus på hur Sverige stöttar barnavården och ger stöd till utsatta ukrainska barn. 

− Jag är glad och tacksam för att jag har fått möjlighet att göra den här resan till Polen för att lyssna in behov och utbyta erfarenheter. Att stärka barns rättigheter och hjälpa barn som befinner sig i utsatta situationer är viktigt såväl för mig som ansvarig minister för barnrättsfrågor som för regeringen. H.M. Drottningens långvariga engagemang i barnrättsfrågor är en stor inspirationskälla för mig och för oss alla, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

Under svenska ordförandeskapet i europeiska rådet tog Sverige initiativ till flera insatser för att ge stöd och hjälp till Ukraina. Inom det sociala området har socialdepartementen i Sverige och Ukraina ingått ett samarbetsavtal. Avtalet fokuserar på återuppbyggandet av Ukrainas sociala tjänster och stödinsatser riktade mot barn och deras familjer. Behovet kommer vara stort i Ukraina under en överskådlig tid till följd av Rysslands aggression.

På ett högnivåmöte om stöd och skydd till barn som arrangerades i juni skrev ett stort antal medlemsstater under en deklaration om stöd och skydd till barn. Deklarationens syfte är att mobilisera stöd bland EU:s medlemsstater för fortsatt engagemang i frågan om skydd av de barn som drabbats av den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Deklarationen rymmer också en uppmaning till den Europeiska kommissionen om att fortsatt prioritera återuppbyggnad och reform av Ukrainas barnskyddssystem.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén