Fokus på elmarknadens utformning vid rådsmöte i Luxemburg

Publicerad

Den 17 oktober samlas EU:s energiministrar i Luxemburg. Under rådsmötet förväntas ministrarna bland annat anta en allmän riktlinje om ett förslag om ändring av EU:s regler för utformningen av elmarknaden.

Ändringarna syftar bland annat till att ge konsumenterna större inflytande i elmarknaden och skydda dem från pristoppar, inklusive under kriser. Förslaget inriktar sig särskilt på att förbättra den långsiktiga elmarknaden och prisstabilitet, bland annat genom att möjliggöra mer fossilfri elproduktion till ett mer stabilt pris.

– Det är viktigt att reglerna för EU:s elmarknadsdesign inte hindrar livstidsförlängning och renovering av kärnkraft och andra fossilfria kraftslag. Det måste vara möjligt med en fortsatt och ökad utbyggnad av fossilfri elproduktion, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Kommissionen väntas även ge ministrarna en uppdatering vad gäller energiberedskapen inför vintern.

Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, representerar Sverige under mötet.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 13 04
e-post till Marcus Jonsson