Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Nytt militärt stödpaket till Ukraina

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om en extra ändringsbudget som innebär ett förslag till nytt stödpaket till Ukraina. Detta stödpaket, som är det fjortonde i ordningen, innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till Stridsfordon 90 till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor. Huvuddelen av stödpaketet avser ammunition och reservdelar. Därutöver planerar regeringen att fatta beslut om ytterligare åtgärder som kompletterar det direkta materielstödet, vilket gör att det totala värdet av detta stödpaket uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor. Regeringen presenterade också ett uppdrag till Försvarsmakten att analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen.

Ladda ner:

Rysslands krig i Ukraina fortsätter obarmhärtigt och Ukraina har framfört önskemål om stöd i form av till exempel ammunition, reservdelar, infanteriutrustning samt av ett modernt stridsflygsystem.

Regeringen har löpande värderat förutsättningarna för svenskt stöd till Ukraina. Sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har Sverige i tretton militära stödpaket skänkt materiel värderat till över 20 miljarder kronor.

Med detta fjortonde militära stödpaket kommer Sverige ha skänkt materiel till ett värde av cirka 22,2 miljarder kronor.

Ammunition

Artilleriammunition är mycket efterfrågat av den ukrainska försvarsmakten och i detta fjortonde militära stödpaket föreslås 155 mm artilleriammunition skänkas till Ukraina. 155 mm ammunition är sådan som används till flera av de artillerisystem från väst som donerats till Ukraina.

Reservdelar och ammunition

Redan i det trettonde stödpaketet från regeringen skänktes reservdelar och ammunition till bland annat Stridsfordon 90 (CV90) till Ukraina. Nu föreslås ytterligare reservdelar och ammunition skänkas.

Infanteriutrustning

Regeringen föreslår att Sverige skänker infanterimateriel i form av till exempel skyddsvästar och automatkarbiner.  Även grupputrustning som till exempel terrängfordon i form av fyrhjulingar, bårar, mörkersikte och -kikare samt vinterutrustning skänks.

Kommunikationsutrustning

Ukraina har också efterfrågat materiel som hjälper dem med samband över längre avstånd. I föreslaget stödpaket ingår därför utrustning för satellitsamband för både tal, video och data.

Övriga delar i stödpaketet

Utöver den materiel som nämns i propositionen planerar regeringen också att fatta beslut om en förlängning av Sveriges bidrag till den brittiskt ledda insatsen Interflex samt till den nordiska minröjningsutbildningen i Litauen. Den brittiskledda grundutbildningen Interflex har som mål att varje kvartal utbilda 30 000 ukrainska rekryter och Sverige planerar att fortsätta deltaga med upp till 120 instruktörer även under 2024. Minröjningsutbildningen pågår i Litauen och tränar ukrainska officerare i kvalificerad minröjning med mål att dessa ska nå en status som instruktörer vid sina hemmaförband. Det svenska bidraget planeras att fortsätta vara upp till fem instruktörer inom ramen för den multilaterala instruktörsstaben. Utöver dessa utbildningsinsatser planeras Försvarsmakten ges ökade möjligheter att på kort varsel genomföra utbildning av ukrainsk personal i Sverige. Regeringen planerar också att donera abonnemangskostnaden för de skänkta satellitsystemen.

Uppdrag till Försvarsmakten om JAS 39 Gripen

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att med stöd från Försvarets materielverk (FMV) grundligt analysera och redovisa förutsättningarna för ett eventuellt stöd med stridsflyg till Ukraina. I redovisningen ska bland annat påverkan på försvarsförmåga, försvarsekonomi samt annan försvarsverksamhet och planering ingå.

Ett viktigt ingångsvärde i analysen är den orienteringsutbildning på JAS 39 Gripen som ukrainska piloter och markpersonal har genomgått i Försvarsmaktens regi.

Försvarsmakten ska också redovisa förutsättningarna för ett eventuellt stöd inom den internationella F-16 koalition som Sverige ingår i.

En förutsättning för ett eventuellt stöd med JAS 39 är att Sverige först blir medlem i Nato.

Uppdraget ska redovisas den 6 november då ÖB lämnar sitt militära råd.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...