Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår nya regler för krediter som inte betalas i tid

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler om försäljning och förvaltning av krediter där låntagaren inte klarar av att betala i tid. I propositionen föreslås även att tillsynen över inkassoföretag samlas hos Finansinspektionen. Förslagen skärper regleringen för företagen och tydliggör för låntagaren vilken myndighet som är ansvarig.

Genom förslagen införs en ny reglering av marknaden för överlåtelser av så kallade nödlidande kreditavtal som har ingåtts av ett kreditinstitut. Med nödlidande kreditavtal avses kreditavtal där låntagaren inte klarar av att betala krediten i tid. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och föreslås bli en ny lag om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Den nya lagen innebär bland annat att det behövs tillstånd från Finansinspektionen för att få förvalta kreditavtal där låntagaren inte klarar av att betala i tid, och att kreditförvaltare ställs under Finansinspektionens tillsyn. Lagen innebär även att låntagarnas skydd stärks, till exempel genom att det införs krav på relevant information när ett avtal överlåts och på effektiv hantering av låntagares klagomål.

Eftersom kraven i direktivet har beröringspunkter med inkassolagen föreslås det även i propositionen att tillsynen över inkassoföretag ska samlas hos Finansinspektionen i stället för att vara uppdelad mellan olika myndigheter, enligt nuvarande regelverk. På så sätt blir det enklare för en låntagare att veta vart han eller hon ska vända sig med synpunkter och klagomål. Dessutom minskar risken för olika bedömningar och praxis på inkassoområdet.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide