Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Finansinspektionen att motverka bedrägerier

Publicerad

Regeringen har som prioritet att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Ett viktigt led i detta arbete är att motverka den kriminella ekonomin. Digitaliseringen har bidragit till smidiga betalningslösningar, men den har också inneburit nya sätt för kriminella att utföra bedrägerier på betalningsmarknaden. För att öka konsumentskyddet får Finansinspektionen i uppdrag att granska hur betaltjänstleverantörerna arbetar för att förhindra bedrägerier.

Majoriteten av bedrägerierna möjliggörs genom att kriminella missbrukar produkter och tjänster som tillhandahålls av olika betaltjänstleverantörer. Banker och andra betaltjänstleverantörer har därför en nyckelroll för att motverka bedrägerier på betalningsmarknaden.

– En viktig del i konsumentskyddet är att säkerställa att användare av betaltjänster har ett tillräckligt skydd mot bedrägerier, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Finansinspektionen ska arbeta för ett högt konsumentskydd och utövar även tillsyn över betaltjänstleverantörer. Regeringen ger därför Finansinspektionen i uppdrag att granska hur betaltjänstleverantörerna arbetar mot bedrägerier.

– Vi ska göra allt vi kan för att stoppa de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet för att berika sig själva eller finansiera annan brottslighet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...