Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Alexandra Anstrell utses till ledamot i rikshemsvärnsrådet

Publicerad

Regeringen utsåg den 26 oktober riksdagsledamoten Alexandra Anstrell till ledamot den statliga nämnden Rikshemvärnsrådet.

Regeringen utser den moderate riksdagsledamoten Alexandra Anstrell till regeringens ledamot i Rikshemvärnrådet från och med 29 oktober 2023 till och med 29 oktober 2026. Alexandra Anstrell är ledamot av riksdagens försvarsutskott sedan 2018 och har ett särskilt engagemang för de frivilliga inom totalförsvaret. 

Rikshemvärnsrådet är Hemvärnets högsta organ för medinflytandefrågor. Hemvärnet har ett särskilt system vars syfte är att tillvarata engagemang och den breda kompetens som finns i organisationen som uteslutande består av frivilliga. Systemet kallas medinflytande och innebär att den enskilde kan lyfta tankar, frågor och idéer om Hemvärnet till förtroendevalda på plutonsnivå och därefter till kompaninivå och som motion vidare till bataljonsrådet och eventuellt slutligen till Rikshemvärnsrådet som är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet. 

Rikshemvärnsrådet består av tretton valda ordinarie förtroendeledamöter. Därutöver utses en representant av regeringen.

Rikshemvärnsrådet förvaltar också Hemvärnets utmärkelsesystem och är huvudman för tidningen Hemvärnet. 

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand