Pressmeddelande från Socialdepartementet

Det ska bli enklare för enskilda att jämföra vård- och omsorgsgivare

Publicerad

För att underlätta medborgarnas val och stärka patientens ställning vill regeringen och dess samarbetsparti stärka redovisningen av kvalitet och effektivitet hos landets vård- och omsorgsgivare. Därför ger nu regeringen myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera vilka kriterier en redovisning av en vårdgivares effektivitet och kvalitet bör grundas på.

– Patientens rätt i vården behöver alltjämt stärkas. För att på bästa möjliga sätt kunna nyttja rätten att välja vårdgivare är det nödvändigt att det går att jämföra kvaliteten på den vård som ges. Det här uppdraget ska lägga grunden för hur kvalitet och effektivitet lämpligast bör redovisas, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att genomföra en förstudie som dels ska bidra till att stärka patientens ställning genom att underlätta den enskildes val av vård- och omsorgsgivare och som dels ska skapa bättre förutsättningar att följa upp om Patientlagens (2014:821) intentioner om att stärka och tydliggöra patientens ställning uppfylls.

Uppdraget till myndigheten innebär att analysera vilka kriterier som en redovisning av vårdens effektivitet och kvalitet bör grundas på samt vilken information och data som bör vara underlag för att redovisa vårdens effektivitet och kvalitet.

Regeringen avser att tillsätta medel för uppdraget under 2024, under förutsättning att riksdagen har anvisat medel för det aktuella anslaget.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.