Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige deltar i JEF-verksamhet för att skydda kritisk infrastruktur i Östersjön

Publicerad

Den senaste tiden har skador vid flera tillfällen upptäckts på kablar och ledningar i Östersjön. Nu ökar försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) närvaron i viktiga områden för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur. Sverige deltar med två korvetter.

Korvetter (stridsfartyg) till sjöss.
Korvetter av Visbyklass kommer att delta. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

JEF är ett försvarssamarbete mellan tio länder i norra Europa. Sverige har deltagit sedan 2017.

– Det är strategiskt viktigt att JEF nu stärker sin närvaro i Östersjön och Nordatlanten, mot bakgrund av de hot som finns mot kritisk undervattensinfrastruktur. JEF är ett snabbt och flexibelt ramverk som lämpar sig väl för att bidra till att bemöta dessa hot. JEF-länderna är enade, samordnade och redo att agera, säger försvarsminister Pål Jonson.

Han deltog på det digitala möte som försvarsministrarna från JEF-länderna höll i dag, den 28 november, där beslutet fattades om att öka verksamheten i JEF och aktivera ett av JEF:s gemensamma handlingsalternativ (JEF Joint Response Option).

Verksamheten kommer att pågå den 1–15 december och ska komplettera Natos pågående verksamhet i Östersjön.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

Joint Expeditionary Force (JEF)

JEF är ett försvarssamarbete som leds av Storbritannien. I JEF ingår, förutom Storbritannien, även Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige.

JEF ska snabbt kunna agera vid kris och krig, antingen på egen hand eller ihop med Nato.

JEF Joint Response Option

Under 2023 har JEF utvecklat gemensamma handlingsalternativ, så kallade Joint Response Options, som ska bidra till avskräckning och försvar av JEF-länderna och möjliggöra snabbt agerande i händelse av kris. Verksamheten för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur är första gången som en JEF Joint Response Option aktiveras.