Uppdrag till Lantmäteriet för fler elektroniska handlingar

Publicerad

För att underlätta hantering och bidra till besparingar tar regeringen ett steg för att öka digitaliseringen inom det fastighetsrättsliga området. Lantmäteriet får i uppdrag att möjliggöra fler elektroniska handlingar och föreslå en digital infrastruktur.

- Fler elektroniska handlingar kan underlätta hanteringen och på sikt bidra till besparingar hos myndigheter, företag och för privatpersoner. Vi ger därför Lantmäteriet i uppdrag att se över förutsättningarna och föreslå nödvändiga lagändringar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Lantmäteriet ska enligt uppdraget bedöma förutsättningarna för elektroniska rutiner dels vid medgivanden och överenskommelser som ligger till grund för en överföring av äganderätten enligt fastighetsbildningslagen, dels vid upplåtelse av tomträtt, nyttjanderätt, servitut och avtal om rätt till elektrisk kraft enligt jordabalken.

I uppdraget ingår också att föreslå en digital infrastruktur för elektroniska handlingar. Lantmäteriet ska bland annat bedöma vilka tekniska krav som bör ställas på elektroniska handlingar och vilken typ av elektronisk handling som är godtagbar.

Uppdraget till Lantmäteriet kompletterar den pågående Utredningen om en ny förköpslag, som bland annat utreder möjligheten till elektroniska handlingar vid fastighetsöverlåtelser genom köp, byte och gåva.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2024.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson