Färjetrafik till och från Gotland får ekonomiskt stöd

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.

– Priserna för färjetrafiken till och från Gotland har ökat. Det ekonomiska stödet ger bättre förutsättningar att undvika ytterligare prishöjningar för färjeresenärer till och från Gotland, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och biljettpriser som är en konsekvens av de extraordinära prisökningarna på naturgas i förhållande till andra drivmedel till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen aviserade det planerade stödet i samband med förslaget till höständringbudget för 2023 och EU-kommissionen har inte haft några invändningar mot att ge ett stöd till färjetrafiken till och från Gotland.

Enligt kommissionens beslut får stödbeloppet per enskild mottagare inte överstiga totalt 2 000 000 euro, inräknat andra stöd som har beviljats enligt samma bestämmelser, såsom det tidigare elstödet.

Trafikverket ska ansvara för prövning, utbetalning och uppföljning av stödet.

Fakta

Stödets storlek ska beräknas utifrån företagets förbrukning av naturgas
under perioden 1 februari 2022–31 december 2022. Stödet ska motsvara
skillnaden i genomsnittligt pris för företagets inköp av sådan gas under
perioden 1 februari 2022–31 december 2022 jämfört med det genomsnittliga
priset under samma period 2021.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson