Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering och riskdelning vid investeringar i nya kärnkraftsreaktorer

Publicerad

För att Sverige ska nå sina klimatmål och möjliggöra industrins omställning och utveckling behövs en kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion. Därför ska en utredare få i uppdrag att lämna förslag på modeller för finansiering och riskdelning för nya kärnkraftreaktorer.

För att kunna möta samhällets ökade behov av el och samtidigt säkerställa en hög leveranssäkerhet krävs en omfattande utbyggnad av fossilfri, planerbar och stabil elproduktion, som kärnkraft.

En utredare ska få i uppdrag att biträda Finansdepartementet med att ta fram och lämna förslag på modeller för finansiering och riskdelning för nya kärnkraftreaktorer, så att elmarknadens aktörer i konkurrens har möjlighet att bygga ny kärnkraft.

– Nu tar vi ytterligare steg för att främja ny kärnkraft i Sverige. Syftet med den här utredningen är att skapa ekonomiska förutsättningar som lägger grunden för att investeringar i ny kärnkraft ska kunna genomföras. Nu tydliggör regeringen att kärnkraften har en självklar del i det svenska elsystemet tillsammans med övriga fossilfria kraftslag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– För att klara klimatomställningen och nå hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045, behövs en kraftfull utbyggnad av elproduktionen, motsvarande tio nya storskaliga reaktorer. Om industrin och transportsektorn ska våga fatta beslut om att elektrifiera sina verksamheter och sluta använda fossila bränslen till sina anläggningar, så behöver det finnas långsiktiga planer för att elproduktionen i Sverige ska fördubblas till minst 300 TWh, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Till skillnad från tidigare regeringar fortsätter Tidöpartierna arbetet med åtgärder som gynnar det svenska elsystemet. Genom att utreda finansiering och riskdelning vid investeringar i nya kärnkraftsreaktorer lägger vi grunden för en välbehövd baskraft i stället för finansiering av väderberoende kraftproduktion, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

– Investeringar i kärnkraft innebär stora projekt över långa tidsperioder. Stora investeringar av detta slag innebär osäkerheter, bland annat finansiella. Att det skapas goda ekonomiska förutsättningar som lägger grunden för att investeringar i kärnkraft ska kunna genomföras är viktigt, inte minst för att hushållen ska få stabila och konkurrenskraftiga elpriser, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

De ekonomiska incitamenten för att investera i ny kärnkraft bör därför stärkas vilket kan ske genom förändringar av elmarknadens funktionssätt och prissättning. Genom modeller för finansiering och riskdelning kan investerares finansiella risker och osäkerheter minska. Olika varianter av riskdelnings- och finansieringsmodeller och stödsystem finns i andra länder.

Uppdraget ska redovisas senast i 12 augusti 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...