Klimat- och miljöministern åker till FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai för att delta i slutförhandlingarna

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar i slutförhandlingarna på FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai 8 – 12 december. Två frågor är särskilt i fokus under mötet: den globala översynen till följd av Parisavtalet och utfasningen av fossila bränslen. Sverige kommer att vara en stark röst för ökade ambitioner i det globala klimatarbetet.

– Det är bråttom. Om inte världen ökar takten, står vi inför en global klimatkris med långtgående och förödande konsekvenser. Nu står vi mitt i ett avgörande stadium av klimatomställningen, som bestämmer om vi klarar att hålla oss under 1,5 graders temperaturökning eller inte. Men här finns också möjligheterna, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Under COP28 kommer världens länder att diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att minska de globala utsläppen. Sverige är ett föredöme som visar att det går att genomföra en klimatomställning som kraftigt minskar utsläppen samtidigt som tillväxten och välståndet ökar.

Brådskan i det globala klimatarbetet ökar i takt med att utsläppen inte minskar i den omfattning som beslutades i Parisavtalet år 2015. Samtidigt behöver världens länder stärka sitt arbete med klimatanpassning för att skapa bättre motståndskraft mot klimatförändringarna. Finansiella flöden behöver också ställas om så att ekonomin bidrar till klimatomställningen och genomförandet av Parisavtalet.

Vid COP28 vill Sverige och EU att världens länder ska enas om vägen framåt inför COP30, då alla länder förväntas presentera nya nationella planer (NDC:s, Nationally Determined Contributions). Framför allt måste G20-länderna, som står för 80 procent av världens totala utsläpp, anta mer ambitiösa klimatmål och göra mer för att minska sina utsläpp. Sverige och EU förespråkar också ett beslut om att fasa ut fossila bränslen globalt.

– Det är bra att så många svenska exportföretag är på plats under COP28. Svenska företag har klimatsmarta varor och tjänster som kan bidra till att minska utsläppen globalt och snabba på klimatomställningen i andra länder, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

95 000 deltagare har hittills registrerat sig till COP28, vilket gör mötet till det största någonsin. Mötet pågår den 30 november till 12 december. Klimat- och miljöministern kommer att delta i slutförhandlingarna och leder den svenska delegationen, när de frågor som inte har klarats ut på tjänstemannanivå under året förs upp till ministrarna för förhandling.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg