Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har presenterat ny inriktning för biståndet

Publicerad

Regeringen och Sverigedemokraterna har i dag presenterat en ny strategisk inriktning för svenskt bistånd, Bistånd för en ny era – frihet, egenmakt och hållbar tillväxt.

– Jag är stolt över att regeringen i dag kan presentera reformagendan Bistånd för en ny era – frihet, egenmakt och hållbar tillväxt. Regeringen reformerar nu biståndet för att göra det mer relevant med fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet. Genom att knyta samman bistånd och handel innebär den nya inriktningen en historisk förändring. Svenska företag ligger i framkant i frågor om hållbarhet och socialt ansvarstagande och kan erbjuda investeringar och innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär ett paradigmskifte med omfattande politiska, ekonomiska och humanitära konsekvenser och återverkningar som når långt bortom Ukrainas gränser. I den nya strategiska inriktningen för svenskt bistånd ger regeringen därför Ukraina och närområdet högsta prioritet.

Genom Bistånd för en ny era avser regeringen bekämpa fattigdom genom jobbskapande och frihandel, öka det humanitära stödet för att rädda liv och lindra nöd, främja frihet och bekämpa förtryck, stärka synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken, utöka och effektivisera klimatbiståndet, stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt samt bidra till förbättrad hälsa och god utbildning för de allra mest utsatta.

– Vi sjösätter nu en historisk omläggning av biståndspolitiken, där fokus på svenska intressen och humanitärt stöd kommer att vara en betydligt större del av biståndsarbetet. Biståndets funktion som en utrikespolitisk hävstång kommer att vara ett viktigt verktyg för att bland annat undanröja verkställighetshinder vid utvisningar och motverka människosmuggling, säger Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet.

– Jag är glad över att stödet som kanaliseras via civilsamhället ökar. Civilsamhällesorganisationernas lokala partnerorganisationer är en förutsättning för att uppnå resultat. De är människonära, känner kontexten och kan bidra till verklig förändring på marken, de finns där de allra fattigaste och mest utsatta lever, säger Gudrun Brunegård (KD), biståndspolitisk talesperson.

Inget land har lyfts ur fattigdom endast genom internationellt bistånd. Att stimulera ekonomisk tillväxt och handel i våra partnerländer är därför en central utgångspunkt för regeringens arbete mot fattigdom i världen. Svenskt utvecklingssamarbete ska också i högre grad inriktas mot områden där Sverige har tydliga mervärden. Biståndet utgör ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att driva och värna svenska intressen.

– Reformagendan innehåller ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Det, tillsammans med arbetet mot normer och värderingar som står i vägen för jämställdhet samt vikten av utbildning som fattigdomsbekämpning, utgör en offensiv satsning för en friare värld, säger Joar Forssell (L), utrikespolitisk talesperson.

Bistånd för tillväxt

Den strategiska inriktningen Bistånd för en ny era ersätter Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (skr. 2016/17:60) samt Strategi för multilateral utvecklingspolitik (UD2017/21055/FN).

Bistånd för en ny era anger den nya inriktningen för det svenska biståndet och utgör även ett startskott för flera nya processer för att förenkla, förtydliga och effektivisera styrningen samt uppföljningen av biståndet som helhet. Den nya strategiska inriktningen träder i kraft genom regeringsbeslutet.

Svenskt bistånd är generöst och förutsägbart och de finansiella ramarna uppgår till 56 miljarder kronor per år 2023–2026 och är frikopplad från bruttonationalinkomsten.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Kareld
Pressekreterare hos Aron Emilson (SD)
Mobil 072-243 64 65
Nina Tojzner
Pressekreterare hos Joar Forssell (L)
Mobil 072-217 66 51
Matilda Nyamai
Pressekreterare hos Gudrun Brunegård (KD)
Mobil 076-297 99 87
Laddar...