Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sänkt skatt på investeringssparkonto (ISK)

Publicerad

För att främja ett ökat och långsiktigt sparande remitterar Finansdepartementet i dag ett förslag som innebär att en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto införs. Remitteringen kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar.

Det remitterade förslaget är en del av Tidöavtalet och innebär att personer som har ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett avtal om sparande i en PEPP-produkt inte behöver betala skatt på de första sparade 300 000 kronorna.

– Många hushåll pressas just nu hårt av inflationen och har svårt att få utrymme till ett långsiktigt sparande. Samtidigt har den förra regeringen vid två tillfällen aktivt höjt skatten på investeringssparkonton. Nu tar vi första steget mot sänkt skatt för småsparare, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Förslaget omfattar över 3,5 miljoner sparare med investeringssparkonto. Tre av fyra av dessa har ett sparande som understiger 300 000 kronor och skulle med det remitterade förslaget inte behöva betala någon skatt på sitt sparande. För medianspararen innebär förslaget en skattelättnad på cirka 800 kronor per år.

Finansdepartementet föreslår även att den s.k. stoppregeln för ränta på kontanta medel på ett investeringssparkonto justeras så att ränta beskattas konventionellt först om räntan överstigit den räntefaktor som ska användas för att beräkna schablonintäkten för det aktuella kalenderåret.

Vidare föreslås att investeringstillgångar och finansiella tillgångar får överföras till respektive från ett investeringssparkonto även när de handlas på OTF-plattformar och via andra värdepappersinstitut än det som tillhandahåller investeringssparkontot.

Förslaget om en skattefri grundnivå bedöms minska skatteintäkterna med 7 miljarder kronor från 2025 och framåt.

Om det förslag som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning, beror i slutändan på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Finansdepartementet skickar förslagen på remiss till den 25 mars 2024. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...