Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Publicerad

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som har haft i uppdrag att komma med förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

Ladda ner:

– Sverige är ett stolt företagarland och just fåmansföretagen är en viktig del av svenskt näringsliv. Regeringen genomför just nu en reformintensiv för att underlätta för företagande i Sverige. Därför är jag så glad att idag få ta emot kommitténs förslag om hur de så kallade 3:12-reglerna både kan förenklas och förbättras, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag föreslår i betänkandet bland annat

  • en ny modell för beräkning av gränsbeloppet som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare, att alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag, att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag och att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget
  • ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst
  • att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående och därför inte påverkar en delägares beskattning
  • att karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

Enligt kommitténs förslag ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2026. Kommitténs förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...