Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta krav på valutaväxlare

Publicerad

Regeringen har i dag utfärdat lagar och beslutat förordningar med anledning av propositionen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.

I regeringens proposition Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (prop. 2022/23:124) föreslås skärpta krav på valutaväxlare. Förslagen syftar till att motverka att valutaväxlingskontor missbrukas av kriminella.

Valutaväxling är ett led i internationella penningöverföringar, så kallad hawala-verksamhet, som skapar förutsättningar för kriminella nätverks åter­investeringar i kriminell verksamhet och tvätt av brottsvinster.

– Kriminella ska inte kunna använda det finansiella systemet. Nu tar vi ett steg i rätt riktning men mycket arbete kvarstår, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Inom ramen för Finansdepartementets och Justitiedepartementets arbetsgrupp om brottslighet i det finansiella systemet fortgår arbetet med att undersöka förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att stoppa kriminellas missbruk av hawala-verksamhet.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson