Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter ska ses över

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att se över Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter. Syftet är att öka tryggheten för den som lever med skyddade personuppgifter och skapa en förmedling av post hos Skatteverket som är effektiv och säker.

I dag lever cirka 28 000 personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering, en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Det kan bland annat handla om personer som har utsatts för våld och hot i en nära relation, i arbetet eller i kriminella miljöer. Personer med sådana skyddade personuppgifter är generellt mycket oroliga och rädda för att vara förföljda eller för att deras personuppgifter ska avslöjas. Det är därför viktigt att förmedlingen av post till personer med skyddade personuppgifter fungerar på ett säkert sätt.

– Personer som har behov av skyddade personuppgifter befinner sig i väldigt utsatta situationer. Rädslan för att personuppgifterna ska röjas innebär en stark oro. Ingen ska känna sig osäker i sitt hem. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp om Skatteverkets postförmedling så att post kan förmedlas på ett säkert sätt utan risker för att skyddade uppgifter kan avslöjas, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I takt med att antalet personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering har ökat har även Skatteverkets förmedling av post ökat. Förra året hanterade Skatteverket ungefär en miljon försändelser – en dubbelt så stor volym jämfört med antalet försändelser under 2009. Förmedlingen är dock inte särskilt reglerad i lag. Mot denna bakgrund finns ett ökande behov av en trygg och säker hantering av post till personer med skyddade uppgifter.

En särskild utredare ska nu utreda om Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter bör regleras. Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 27 juni 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström