Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter Dir. 2023:167

Publicerad

En särskild utredare ska utreda om Skatteverkets förmedling av post till personer med s.k. skyddade personuppgifter bör regleras.

Ladda ner:

Syftet är att åstadkomma ett väl fungerande förfarande för en trygg och säker postförmedling. I uppdraget ingår även att utreda behovet av kompletterande reglering i fråga om sekretess och dataskydd. I uppdraget ingår inte att föreslå grundlagsändringar.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till om, och i så fall hur, Skatteverkets
    postförmedling bör regleras,
  • analysera och ta ställning till behovet av ändring i sekretesslagstiftningen,
  • analysera och ta ställning till vilken behandling av personuppgifter som kan aktualiseras vid Skatteverkets förmedling av post och i samband med det göra en integritetsanalys, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2025.