Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier Dir. 2024:5

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 juni 2022 kommittédirektiv om åtgärder för att
förhindra mervärdesskattebedrägerier (dir. 2022:54). Uppdraget skulle enligt
direktiven slutredovisas senast den 29 februari 2024.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skyddet för EU:s finansiella intressen

    Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier har överlämnat delbetänkandet ”Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt”.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...