Pressmeddelande från Finansdepartementet

Slutlig överenskommelse om EU:s Bankpaket

Publicerad

I går godkändes den överenskommelse om EU:s Bankpaket som nåddes under det svenska ordförandeskapet av EU:s medlemsstater. Bankpaketet innehåller EU:s genomförande av den globala Basel III-standarden som syftar till att öka bankernas motståndskraft, samt åtgärder för att stärka deras tillsyn.

EU:s Bankpaket är ett omfattande reformpaket för banker som är verksamma i unionen. Genom Bankpaketet genomförs den sista och avslutande delen av de globalt överenskomna Basel III-standarderna i unionens kapitaltäckningsregelverk. Basel III-standarderna omfattar flera åtgärder för att stärka banksektorns motståndskraft mot eventuella ekonomiska chocker, och baseras på erfarenheter från den globala finanskrisen. Bankpaketet innehåller även åtgärder för att förbättra tillsynsregleringen och riskhanteringen av banker.

Den politiska överenskommelsen mellan rådet och Europaparlamentet nåddes redan under det svenska ordförandeskapet i slutet av juni. Sedan dess har texten varit föremål för ytterligare tekniska förhandlingar och i går godkändes den av EU:s medlemsstater.

– EU:s Bankpaket är ett av de största reformpaketen på finansmarknadsområdet på senare år. Det är glädjande att se att den överenskommelse som vi nådde på morgontimmarna efter den där natten i juni nu godkänts. Genomförandet är en viktig signal om EU:s fortsatta engagemang för internationellt samarbete och multilateralism. Jag vill också lyfta fram de andra ordförandeskapen från Frankrike, Tjeckien och Spanien, som tog över stafettpinnen i somras, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

 

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson