Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår försökskommuner från Haparanda till Färgelanda i ny försöksverksamhet

Publicerad

Ett antal kommuner omnämns som försökskommuner i den utredning som Försöksverksamhetskommittén överlämnar idag till civilminister Erik Slottner. Utredningen berör bland annat förslag för att motverka välfärdsbrott, riktade statsbidrag samt återanvändning av gråvatten.

Förändring genom försök är en bra metod för att anta samhällsutmaningar och öka kommuner och regioners kapacitet. Det konstateras i Försöksverkssamhetskommitténs slutbetänkande som idag överlämnas till civilministern. I betänkandet konstateras att kommuner och regioner står inför betydande utmaningar både i närtid och på lång sikt.

– Jag är glad att idag få ta emot Försöksverksamhetskommitténs slutbetänkande. Utredningen ska i vanlig ordning beredas, men det är allmänt känt att min önskan är mer robusta, mindre sårbara kommuner. Och där är samverkan som kräver författningsändringar en viktig del, säger civilminister Erik Slottner.

I slutbetänkandet som överlämnas av den särskilde utredaren Anders Teljebäck, finns förslag om nya sätt att samverka på och hur ny teknik kan användas. Syftet är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför.

Under utredningstiden har utredningen fått in knappt 90 förslag på försöksverksamheter från kommuner och regioner. Av dessa har Försöksverksamhetskommittén arbetat vidare med några förslag som bedöms ha goda förutsättningar att bli bra försöksverksamheter.

Förslagen går till beredning i Regeringskansliet. 

Utredningen presenterar i betänkandet följande förslag:  

 • Försöksförfattning (gäller i 5 år) som möjliggör en försöksverksamhet med ett riktat statsbidrag till 14 av våra befolkningsmässigt minsta kommuner. Bidraget föreslås lämnas utan krav på ansökan, rekvirering eller återrapportering. Kommunerna får också fritt använda bidraget efter egna prioriteringar men ska delta i utvärderingen av försöket.
 • Försöksförfattning som ger möjlighet för kommuner och regioner att som försöksverksamhet samverka om viss specialiserad vård för personer som befinner sig i den kommunala hemsjukvården.
 • Utredningen gör vidare bedömningen att tiden är mogen för ett försök med läkare i vården anställda av kommuner.
 • Försöksförfattning som ger möjligheter för kommunala lantmäterimyndigheter att samverka mellan sig för att minska handläggningstider.
 • Försöksförfattning som ger möjligheter för kommuner som inte har en kommunal lantmäterimyndighet att i samverkan med en eller flera kommuner som har en kommunal lantmäterimyndighet att inrätta en ny sådan myndighet.
 • Möjliggöra för en försöksverksamhet som underlättar för kommuner och upphandlingscentraler att utesluta oseriösa eller kriminella leverantörer,
 • Möjliggöra för återanvändningen av renat gråvatten som dricksvatten.

Försöksverksamhet

Det som utmärker försök är att det syftar till att ge ny kunskap, att det bedrivs i verklig miljö och är avgränsat i tid. Försöksverksamhet är en metod att testa ett nytt arbetssätt, en ny teknik eller nya former för samverkan i begränsad omfattning, utvärdera försöker och därefter implementera det i större skala om det visar sig framgångsrikt.

Försöksförfattning är tidsbegränsade (specificerat 5 år i slutbetänkandet)

Förslag på försökskommuner i utredningen:

 1. Arjeplog,
 2. Dorotea,
 3. Emmaboda,
 4. Färgelanda,
 5. Haparanda,
 6. Ljusnarsberg,
 7. Malå,
 8. Norberg,
 9. Norsjö,
 10. Skinnskatteberg,
 11. Sorsele,
 12. Storfors,
 13. Överkalix,
 14. Övertorneå.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...