Hoppa till huvudinnehåll

En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att förtydliga och förkorta tillståndsprocesserna i samband med utbyggnad och underhåll av elnätet. Ändringarna ska bidra till effektivare processer och därigenom möjliggöra en snabbare elektrifiering vilket behövs för att klara klimatomställningen och stärka svensk industris konkurrenskraft.

– Elnätet och elektrifieringen spelar en viktig roll i den svenska industrins omställning. Men utbyggnaden och underhållet av elnätet är förenat med långa ledtider och utdragna prövningsprocesser. Nu lämnar regeringen förslag som ska bidra till en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslagen utgår från Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet. Avsikten är att förenkla och skapa förutsebarhet för de aktörer som bygger och driver elnät samtidigt som ett gott skydd för miljön, elnätets kunder och andra påverkade upprätthålls.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...