Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår utvidgat reseförbud för barn och unga

Publicerad

Barn och unga behöver skyddas från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. Regeringen bedömer att ett utreseförbud exempelvis kan användas när det förekommer en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands i syfte att barnet ska bli föremål för hedersrelaterat våld och förtryck, uppfostringsresor, omvändelseförsök eller undanhållande från sociala myndigheter. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss där ett utvidgat reseförbud föreslås.

–  Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid och inga skolbänkar ska stå tomma för att barn har förts utomlands mot sin vilja. Det är oerhört viktigt att socialtjänsten har de verktyg som behövs för att kunna hjälpa barn som riskerar att föras utomlands, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Det finns ett behov av att utvidga tillämpningsområdet för den nuvarande lagstiftningen, så att fler barn kan skyddas från att föras utomlands mot sin vilja. Förslaget om ett utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud innebär dels ett stärkt skydd för barn mot att drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, dels ett bättre skydd mot att av andra anledningar allvarligt fara illa utomlands, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Enligt nu gällande reglering ska ett utreseförbud meddelas för den som är under 18 år om det finns en påtaglig risk för att han eller hon förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.

Utreseförbud föreslås nu kunna beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU. Det kan röra sig om fysisk eller psykisk misshandel, hedersrelaterat våld och förtryck, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön. Det kan också handla om den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.

I lagrådsremissen föreslås också att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att även omfatta gärningar där ett barn under 15 år förs bort eller annars undanhålls, om gärningen är ägnad att hindra att vård enligt LVU påbörjas. Vidare föreslås att uppgifter hos Polismyndigheten om enskilda med utreseförbud ska omfattas av sekretess, då det kan handla om känslig information om barns personliga förhållanden.

Regeringen föreslår också att en lämplig aktör bör få i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsmaterial om regelverket om utreseförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...