Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för en bred översyn av den nationella filmpolitiken

Publicerad

Det senaste decenniets tekniska innovationer har i grunden förändrat både förutsättningarna för att göra film och påverkat publikens beteendemönster. Regeringen tillsätter därför en utredning som får ett brett uppdrag att ta fram förslag på en filmpolitik som stämmer överens med det sätt som svensk film produceras, distribueras och konsumeras för att det även framöver ska produceras kvalitativ svensk film som är angelägen för många.

– Sedan filmpolitiken blev helstatlig 2017 har det kommit kritik mot olika delar av de offentliga insatserna och hur dialogen med filmbranschens aktörer ser ut. Det är också uppenbart att publikens intresse för inhemsk film är lägre i Sverige än i våra nordiska grannländer. På grund av minskade publiksiffror är biografer runt om i landet under stort tryck. Även marknaden för streamingtjänster, som blivit allt viktigare för många svenska kreatörer på senare år, har börjat svikta. Det finns ett stort behov av att se över filmpolitiken utifrån hur statens stöd kan göra mest nytta och säkra den konstnärliga friheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Filmutredningen ska bland annat analysera den snabba teknikutvecklingen, nya publikbeteenden och konsumtionsmönster, ekonomiska förutsättningar inom branschens olika led samt samspelet mellan olika offentliga insatser. Uppdraget innefattar även att analysera hur filmpolitiken är utformad i andra länder och vilka lärdomar som kan dras av det.

Utifrån den analys som görs ska utredningen bland annat lämna förslag om:

  • hur de nationella filmpolitiska målen ska formuleras
  • hur de statliga filmstöden hos Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Tillväxtverket ska vara utformade 
  • hur filmarvet bättre kan bevaras och göras tillgängligt i framtiden, bland annat genom fortsatt digitalisering, samt
  • nya former för parts- och branschsamverkan.

Till särskild utredare utser regeringen Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm. Till utredningen knyts även en expertgrupp som kommer att bestå av filmvetaren och verkställande direktör för Stiftelsen Ingmar Bergman, Jan Holmberg, medieanalytikern Johanna Koljonen, analyschefen för Film i Väst Tomas Eskilsson, manusförfattaren och regissören Lisa Langseth, verkställande direktören Raoul Grünthal och tillträdande konstnärliga ledaren för Göteborg filmfestival Pia Lundberg.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...