Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

En översyn av den nationella filmpolitiken Dir. 2024:10

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella filmpolitiken. Syftet med översynen är att filmpolitiken bättre ska möta områdets utmaningar och behov.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

• med utgångspunkt i befintliga analyser, utredningar och rapporter beskriva och analysera nuvarande förutsättningar inom filmområdet,
• lämna förslag på hur de nationella målen för filmpolitiken ska formuleras,
• analysera och vid behov föreslå nya former för parts- och branschsamverkan,
• lämna förslag på hur de statliga filmpolitiska stödformerna inklusive
produktionsincitament bör utformas med beaktande av EU:s regler om statligt stöd,
• analysera förutsättningarna för att främja ett levande filmarv som bevaras, används och utvecklas bl.a. genom en fortsatt digitisering, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.


Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2024.

Laddar...