Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

En svensk kulturkanon Dir. 2023: 180

Publicerad

En kommitté ska ansvara för att ta fram en svensk kulturkanon. Syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler. En svensk kulturkanon ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.
• utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,
• fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,
• utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,
• uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,
• sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,
• skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och
• föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Laddar...