Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En svensk kulturkanon ska tas fram

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till den kommitté som ska ta fram en svensk kulturkanon. Syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler. En svensk kulturkanon ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering.

Ladda ner:

Kulturen är en viktig sammanhållande kraft i ett samhälle. Mycket av de kunskaper som var självklara för tidigare generationer är i dag inte lika självklara. Det finns därför behov av gemensamma referensramar i vårt demokratiska samhälle, till detta kan kulturen bidra.

Arbetet med att välja ut de verk som ska ingå i en svensk kulturkanon ska bedrivas i fristående expertgrupper med kompetens inom respektive område. Det är kommittén som avgör vilka konst- och kulturområden som blir aktuella, fastställer kriterier för valet av verk och utser expertgrupperna.

Expertgrupperna ska självständigt avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon, men även allmänheten ska ha möjlighet att komma med förslag.

Utgångspunkten är att principen om armlängds avstånd ska råda. Regeringens ambition är att en svensk kulturkanon ska finnas på plats under mandatperioden.

Regeringen har utsett professorn och historikern Lars Trägårdh till ordförande i kommittén. Regeringen kommer att återkomma om ytterligare ledamöter i kommittén.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...