Hoppa till huvudinnehåll

Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet

Publicerad

I dag inleds året för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. En särskild prioritering för det svenska ordförandeskapet är att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

Det nordiska samarbetet är ett av världens äldsta regionala samarbeten och unikt i sitt slag. Det bygger på gemensamma värderingar, historia, kultur och språk. Det bidrar till fred, stabilitet och välstånd i Norden och i världen. Ordförandeskapet roterar mellan de fem nordiska länderna och samarbetet styrs av en gemensam vision som kallas Vår vision 2030. Visionen antogs av de nordiska statsministrarna 2019. Under perioden 2021–2024 inriktas arbetet på satsningar under de tre strategiska prioriteringarna om ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Ett säkrare, grönare och friare Norden

Ledorden för det svenska ordförandeskapet är ”ett säkrare, grönare och friare Norden”. Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är helt avgörande för vår konkurrenskraft och tillväxt.

– Det ska var enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Nu behöver vi gå från ord till handling och öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration. Det kommer att vara en prioritet under det svenska ordförandeskapet, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor.

Totalt kommer Sverige att ansvara för att arrangera och leda ett 100-tal möten på olika nivåer – digitalt och fysiskt i Sverige eller i Nordens Hus i Köpenhamn. Ett 20-tal kommer att vara på ministernivå och därtill arrangeras ett antal högnivåkonferenser. 

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin
Laddar...