Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen ökar förutsättningarna för en effektiv konkurrenstillsyn

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att en särskild utredare får i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Syftet är att främja en effektiv konkurrens på lika villkor till nytta för konsumenterna. Detta ska ske genom att öka möjligheterna för Konkurrensverket att utreda och vidta åtgärder mot offentliga aktörer som skadar konkurrensen.

– Osund konkurrens hämnar entreprenörskap och tillväxt. Det drabbar inte minst små och medelstora företag, där offentliga aktörers säljverksamhet har en stor lokal påverkan. Villkoren för offentlig och privat säljverksamhet måste därför bli mer likartade och hindren för väl fungerande konkurrens tas bort, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Under hösten 2023 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över behovet av ett nytt och bredare tillsynsverktyg på konkurrensområdet. För att säkra Konkurrensverkets möjligheter att undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer ska nu utredaren även se över reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Tilläggsdirektivet syftar därmed till att se till att det inte lämnas kvar några luckor i arbetet med att stärka konkurrensen i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025. 

Historisk förstärkning av konkurrenstillsynen i budgetpropositionen för 2024

Regeringen stärkte konkurrenstillsynen ytterligare i budgetpropositionen för 2024 genom en permanent satsning på Konkurrensverket med 30 miljoner kronor från och med 2024. Detta för att myndigheten ska kunna upprätthålla och stärka en effektiv och tillförlitlig konkurrenstillsyn. Detta innebär en historisk höjning eftersom Konkurrensverkets anslag för den grundläggande konkurrenstillsynen inte har höjts sedan myndigheten bildades 1992.

En stärkt konkurrenstillsyn bidrar till en effektiv konkurrens och ett högt konkurrenstryck. Främjandet av en effektiv konkurrens är centralt för att säkerställa ökad produktivitet, långsiktigt konkurrenskraftiga företag och rimliga priser för hushållen. Väl fungerande marknader med effektiv konkurrens stimulerar företagen att tävla om morgondagens klimatlösningar, kan motverka kriminalitet, öka valfriheten, stimulera innovation och öka kvalitet i offentliga inköp. Det stärker hushållen och svensk ekonomi och gynnar små och medelstora företag.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Laddar...