Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader

Publicerad

En särskild utredare ska överväga om det finns behov av nya, kompletterande regler inom konkurrensområdet. Syftet är att stärka och komplettera konkurrenslagstiftningen för att i högre utsträckning kunna säkerställa en effektiv konkurrens och väl fungerande marknader.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera och bedöma behovet av ett nytt, bredare konkurrensverktyg
    som komplement till nuvarande konkurrensverktyg,
  • ta ställning till om företag bör ha en skyldighet att informera
    Konkurrensverket om att en företagskoncentration genomförs i de fall
    företagen inte är skyldiga att anmäla förfarandet enligt konkurrenslagen, och
  • lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.