Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg diskuterar bättre skydd av personuppgifter med flera myndigheter

Publicerad

Måndagen den 20 maj bjuder jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in till ett möte med flera myndigheter för att diskutera trygg och säker hantering av skyddade personuppgifter. Syftet är att dela erfarenheter och kunskap för att förbättra skyddet för de som lever med skyddade personuppgifter.

- Regeringen arbetar på bred front för att stärka och förbättra skyddet av de som är utsatta för våld eller andra kränkningar. En viktig del i det arbetet är att följa upp och stärka myndigheters arbete med att säkert hantera skyddade personuppgifter, säger Paulina Brandberg.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2024 gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete kopplat till skyddade personuppgifter. Myndigheten ska även verka för ökad kunskap genom att sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper i syfte att se till att skyddade personuppgifter inte röjs. 

Skatteverket har parallellt med det fått i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för en mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter. Uppdraget innebär också att Skatteverket ska stödja myndigheter i deras hantering av skyddade personuppgifter och bidra till myndigheternas informationsinsatser riktade till de som lever med skyddade personuppgifter. 

Till mötet är tolv myndigheter inbjudna: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Integritetsskyddsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens Servicecenter och Åklagarmyndigheten.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...