Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU inför nya sanktioner mot Belarus

Publicerad

EU har antagit nya sanktioner mot Belarus med anledning av situationen i landet och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina. Åtgärderna syftar bland annat till att minska möjligheterna att kringgå sanktionerna mot Ryssland.

– Sverige har varit pådrivande för att stärka de sektoriella åtgärderna mot Belarus. Paketet som nu antagits innebär att sanktionerna mot Belarus förs närmare sanktionerna mot Ryssland på flera områden, vilket gör det svårare att använda Belarus för att kringgå sanktionerna mot Ryssland, säger utrikesminister Tobias Billström.

Det nya sanktionspaketet är nödvändigt av flera skäl. Rysslands aggression mot Ukraina innebär snabbt växande statsutgifter och sanktionerna sätter tryck på den ryska ekonomin. Sanktionerna försvårar, försenar och fördyrar anskaffningen av krigsmateriel och kritiska komponenter för försvarsindustrin. Men vi ser också att effekten av sanktionerna begränsas av inkomster från energiexport, användning av ryska statens reserver samt en betydande parallell- och substitutimport genom tredjeland. 

– Därför behöver EU gå vidare med nya åtgärder. Vid sidan av att införa ytterligare sanktioner är det viktigt att täppa till kryphål. Det var en prioriterad fråga under Sveriges ordförandeskap i EU och regeringen fortsätter verka för att kryphål täpps till och för att sanktionerna genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt, avslutar Tobias Billström. 

EU:s sanktioner mot Belarus

Sanktionspaketet som nu har antagits av EU innehåller omfattande skärpningar av exportförbuden för produkter med dubbla användningsområden och för produkter som kan bidra till Belarus militära eller industriella kapacitet. Även export- och transiteringsbegränsningar inom flyg-, sjöfarts- och oljeindustri samt importförbud för mineralprodukter, guld och diamanter införs, liksom förbud mot att tillhandahålla tjänster inom flera olika näringsgrenar.

Beslutet om de nya sanktionerna träder i kraft söndagen den 30 juni.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Laddar...