Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla det svenska arbetet mot antibiotikaresistens efter 2025

Publicerad

Statskontoret får i uppdrag att analysera och ta fram förslag på hur det nationella arbetet mot antimikrobiell resistens och antibiotikaresistens, AMR, kan utvecklas efter 2025, när den nuvarande nationella strategin upphör.

– Antibiotikaresistens är ett globalt hot som vi behöver kraftsamla mot för att sjukvården även i framtiden ska kunna ge patienter den vård de behöver. Sverige bedriver idag ett världsledande arbete på området men nu vill vi låta hämta in underlag för att kunna vässa det strategiska nationella AMR-arbetet ytterligare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Statskontoret ska göra en analys med förslag på förbättringar av insatser, strukturer och områden inom det nationella AMR-arbetet. Analysen ska också innehålla en internationell utblick med erfarenheter från ett urval jämförbara länder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2025.

Regeringen har även bjudit in den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och EU-kommissionen till Sverige för att i utvärderings- och utvecklingssyfte sammanställa en rapport om AMR-arbetet i Sverige.

 

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens, AMR, innebär i korthet att smittämnen (bakterier, virus, parasiter och svampar) utvecklar en motståndskraft mot behandlingen. I synnerhet bakterier som är resistenta mot antibiotika utgör ett tilltagande hot mot hälsa och livsmedelsproduktion världen över. Resistenta bakterier kan på samma sätt som andra bakterier överföras mellan människor, djur och livsmedel, samt spridas i vår miljö. Detta innebär att flera områden så som människors och djurs hälsa, miljö, forskning, utbildning, handel och internationellt utvecklingssamarbete behöver involveras för att bekämpa antibiotikaresistens i en tvärsektoriell så kallad One Health approach. Resistens mot antimikrobiella medel generellt, där antibiotika ingår, är ett globalt problem.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...