Rapport från Socialdepartementet

Vill man ha jämställdhet?

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I juni 1999 startade projektet män och jämställdhet. Syftet med projektet var att öka kunskaperna om vilka hinder som finns och vilka ytterligare insatser som behövs för att öka mäns deltagande i jämställdhetsarbetet. Projektet har nu lämnat sin slutrapport, "Vill man ha jämställdhet?"