Utredningen om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia Diarienummer: Promemoria 2004:06

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 3 december 2004 uppdrog regeringen åt hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt att klarlägga huruvida Försvarsmakten eller Försvarets materielverk transporterat försvarsmateriel ombord på M/S Estonia under september månad 1994. Om uppgifter kom fram att sådana transporter ägt rum skulle också redovisas om materielen varit av explosiv beskaffenhet. Enligt uppdraget fick samråd ske med berörda myndigheter, däribland Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Uppdraget skulle redovisas senast den 21 januari 2005. Kammarrättsassessorn Lars Dahlström har tjänstgjort som sekreterare i utredningen. Utredningen har antagit namnet Utredningen om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia (Fö 2004:06).