Rapport från Finansdepartementet

Tidiga pensionsavgångar från statliga myndigheter Diarienummer: ESS 2006:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

1990-talets omfattande arbetslöshet och strukturella förändringar på arbetsmarknaden innebar att många äldre anställda lämnade arbetslivet i förtid, särskilt inom de statliga myndigheterna. I denna rapport till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi presenteras för första gången en samlad statistik bild av hur avgångsmönstren från arbetsmarknaden har utvecklats under de senaste fem år. Det slående resultatet är att den tidigare trenden har vänts. Allt fler äldre arbetar allt längre och allt färre väljer tidig pension. Det gäller särskilt för de statligt anställda.