Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Vägavgifter i form av trängselskatt

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås bland annat att trängselskatten ska vara avdragsgill för såväl företag som privatpersoner. Miljöbilar, bussar och färdmedel för rörelsehindrade föreslås liksom tidigare undantas från trängselskatt. Undantaget från trängselskatt för miljöbilar begränsas till en 5-årsperiod. Taxi och färdtjänst kommer i och med det nya förslaget inte längre att undantas. Den så kallade Lidingöregeln ska fortsätta gälla. I övrigt föreslås att juli månad blir avgiftsfri. Tilläggsavgiften, den avgift som debiteras den som inte betalt sin trängselskatt, föreslås sänkas från 500 till 200 kronor. Den sammanlagda tilläggsavgiften för en månad ska inte överstiga 2 000 kronor. I promemorian föreslås också att möjligheten till månadsinbetalning av trängselskatt ska utredas. Samma regler som under det tidigare försöket gäller för avgifter där maxkostnaden är 60 kr per dag och fordon. Förslagen i promemorian är baserade på regeringens förhandlingsmans, Carl Cederschiöld, resultat som presenterades i delrapporten "Trängselskattens införande". Promemorian har skickats ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 22 mars 2007.

Laddar...