Rapport från Finansdepartementet

Ett svårlagt pussel - kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall Diarienummer: ESS 2007:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport kartläggs de kompletterande ersättningar som finns till olika slags socialförsäkringar. Rapporten visar hur många anställda som faktiskt täcks av de kompletterande ersättningarna och till vilka kostnader, samtidigt som det konstateras att dessa försäkringssystem inte är särskilt väl anpassade till egenföretagarnas behov. Rapporten rymmer också en första översikt av det stora och ökande fondkapital som byggs upp inom ramen för de kompletterande ersättningarna. Dessa fonder uppgår till betydligt högre belopp än AP-fonderna och PPM-systemet tillsammans.