Rapport från Finansdepartementet

Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen meddelade i 2007 års ekonomiska vårproposition att förmögenhetsskatten bör avskaffas helt redan från och med den 1 januari 2007. I denna promemoria redovisas förslaget att slopa förmögenhetsskatten samt ett antal följdändringar på skatteområdet. Någon skatteamnesti i samband med att förmögenhetsskatten slopas föreslås inte.