Rapport från Finansdepartementet

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda en dator som tillhandahållits av arbetsgivaren slopas. Förmånen bör i stället värderas till sitt marknadsvärde. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på förmåner som erhålls från och med den 1 januari 2009. Övergångsvis bör dock under 2008 förmån av lånedator värderas till 4 800 kronor per år. Förslaget har skickats på remiss.