Hur tryggar vi trygghetssystemen? Orsaker, omfattning, attityder och kontroller - en jämförelse mellan de nordiska länderna Diarienummer: Rapport 8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten är en jämförande studie om hur kontroller i trygghetssystemen fungerar i Norden. Den har finansierats av Nordiska ministerrådet och ska inspirera länderna att stärka kontrollen och öka rättssäkerheten inom trygghetssystemen. Eftersom de nordiska ländernas trygghetssystem har stora likheter kan kontrollmetoder i många fall vara användbara över nationsgränserna. Rapporten ger en bild av de vanligaste orsakerna till att det blir fel i utbetalningar, omfattningen av felen samt hur kontrollerna är utformade för att förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Fem ersättningsslag har valts ut i den nordiska rapporten: Sjukpenning, sjukersättning, arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd och underhållsstöd. Anledningen till att just dessa system valts ut är att rätten till ersättning från systemen är någorlunda lika utformade i de nordiska länderna, ersättningarna har stor ekonomisk betydelse för såväl medborgaren som staten och kommunen samt att systemen innehåller ett flertal risker för felaktiga utbetalningar.