Rapport

Beteendeekonomi och konsumentpolitik

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten Beteendeekonomi och konsumentpolitik presenterar en kunskapsöversikt över nationalekonomisk forskning som har betydelse för konsumentpolitiken. Fokus ligger framförallt på den "beteendeekonomiska revolution" som pågår inom nationalekonomi och som med stöd i psykologisk forskning utgår från mer realistiska antaganden om mänskligt beteende än de som nationalekonomer traditionellt utgått från. Rapporten försöker visa att denna nya beteendeekonomiska inriktning ger bättre möjligheter att förstå, analysera och utforma konsumentpolitik än tidigare nationalekonomisk forskning.

Rapporten är författad av Robert Östling, ekonomie doktor och forskare i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, på uppdrag av Regeringskansliet.