Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten Diarienummer: Fö 2009:A