Rapport från Socialdepartementet

Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet - idépromemoria från Socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter

Arbetsgruppen lämnar förslag på hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter ska kunna utvecklas bland ungdomar, unga vuxna och vuxna. Förslag på insatser berör utveckling av det förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvård, skola och ideella organisationer samt tillgängligheten till och kunskaperna om preventivmetoder.

Arbetsgruppen föreslår att kursplanerna i grundskolan och gymnasieskolan förtydligas inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Skolhälsovårdens roll för att främja elevernas sexuella och reproduktiva hälsa anses behöva stärkas genom tydligare riktlinjer. Hormonella preventivmedel och akut-p-piller föreslås subventioneras upp till 25 år. Ett register över aborter, som inte medger insyn i enskilda personuppgifter men som behövs för att bättre kvalitetssäkra abortverksamheten och för att kunna förbättra det förebyggande arbetet, föreslås.