Hoppa till huvudinnehåll

Privatiseringar av statligt ägda företag - En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna Diarienummer: N9010

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vad säger ekonomisk forskning om effekterna av att privatisera statligt ägda företag? Den här litteraturstudien ger några svar, men pekar också ut betydande kunskapsluckor.

Statligt ägda företag blir i genomsnitt mer lönsamma och effektiva när de privatiseras. Detta gäller både på konkurrensutsatta marknader och på marknader med svag konkurrens. Andra väldokumenterade effekter på företag som privatiseras är att investeringar och försäljning ökar, samt att skuldsättningsgraden minskar. Förbättringspotentialen kan vara stor, men beror på hur ineffektiva de statligt ägda företagen var i utgångsläget.

På vilka sätt privatiseringar påverkar lönsamhet, effektivitet och andra ekonomiska variabler är mer osäkert. Både politiska ingrepp och företagsledningens incitament tycks spela roll. Något enkelt samband mellan statlig ägarandel och företagens resultat- och balansräkningar står inte att finna.

Ur ett nationellt perspektiv är frånvaron av akademiska studier som beskriver och analyser de privatiseringar som har genomförts i Sverige klart olycklig. I förhållande till ekonomins storlek har Sverige genomfört lika många och stora privatiseringar som andra OECD-länder och de akademiska frågorna kring privatiseringar kommer även fortsättningsvis att äga stor relevans.

Laddar...