Rapport från Justitiedepartementet

Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) Diarienummer: FÖ 2009:04

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren föreslår att personalen och verksamheten vid Sitic inordnas i MSB. Formellt torde detta kunna ske den 1 januari 2011. De lokaler som är förberedda för Sitic då PTS under våren 2010 flyttar till Valhallavägen kan dock behöva disponeras under en övergångsperiod under 2011. Utredaren vill betona att denna övergångsperiod bör vara så kort som möjligt då de synergieffekter som redovisats kräver en samlokalisering med relevanta verksamheter vid MSB.