Rapport från Utrikesdepartementet

Beslut om skrivelse om samstämmighet för utveckling - Att möta globala utmaningar Diarienummer: UF2010/15507/UP

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - Skrivelse om samstämmighet för utveckling (bilaga).