Rapport från Utrikesdepartementet

Kostnader i samband med lansering av regeringens skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Diarienummer: UF2010/18231/UP

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att avsätta 200 000 kronor för kostnader i samband med lansering av regeringens skrivelse Att möta globala utmaningar – skrivelse om samstämmighet för utveckling.