Bidrag till Small Arms Survey (SAS) Diarienummer: UF2010/31530/SP

Ladda ner:

Small Arms Survey (SAS) har inkommit till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en ansökan om årligt bidrag för verksamhetsåret 2010 om 1 200 000 kronor. Organisationen har sedan 2005 erhållit ett årligt bidrag om 1 000 000 kronor som organisationsstöd från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

SAS grundades i Genève 1999 på initiativ av den schweiziska regeringen. Syftet var att öka kunskapen om produktion, överföringar, lagerhållning och användning av små och lätta vapen genom bland annat statistikinsamling och analys av insamlade data. Organisationen har etablerat sig som en av de viktigaste källorna för opartisk information och analys när det gäller små och lätta vapen. De av SAS drivna projekten har på senare år fått en alltmer humanitär inriktning.

Utrikesdepartementet bedömer att den verksamhet som Small Arms Survey bedriver utgör ett värdefullt stöd för den svenska politiken inom konflikthanteringsområdet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att lämna ett bidrag på 1 000 000 kronor till Small Arms Survey som organisationsstöd för 2010.