Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2011-2014

Ladda ner:

Denna strategi ska styra Sidas humanitära stöd under perioden 2011-2014. Strategin tar sin utgångspunkt i regeringens policy för Sveriges humanitära bistånd 2010-2016. Policyn anger det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd samt de utgångspunkter och grundläggande principer som ska vägleda utformningen och genomförandet av detta bistånd.